Insurans

Insurans adalah aspek penting bagi PMKS untuk mengekalkan perniagaan yang berjaya. Ia menawarkan perlindungan terhadap pelbagai risiko dan memastikan kesinambungan perniagaan ketika menghadapi keadaan yang tidak dijangka. PKMS boleh memadankan perlindungan insurans yang diperlukan berdasarkan keperluan perniagaan. Lindungi aset, pekerja dan reputasi anda sekarang. Berunding dengan profesional insurans kami yang berpengalaman untuk mendapatkan penilaian risiko perniagaan dan pelan insurans yang komprehensif untuk memaksimumkan manfaat perlindungan di samping meminimumkan kos.

Tune Protect

Business Shield

PA Easy

SME EZY


imSME website will undergo scheduled maintenance activity from 22 September 2023 (Friday), 6:00 p.m. until 23 September 2023 (Sabtu), 7:00 p.m.
During this period, you may face service interruption. We apologise for any inconvenience caused.
Laman web imSME akan menjalani aktiviti penyelenggaraan berjadual bermula 22 September 2023 (Jumaat), 6:00 p.m. sehingga 23 September 2023 (Sabtu), 7:00 p.m.
Dalam tempoh ini, anda mungkin mengalami gangguan perkhidmatan. Segala kesulitan amatlah dikesali.