Penasihat Kewangan

Penasihat kewangan imSME yang lebih dikenali sebagai imSME Financial Advisory Team (FA Team) menyediakan kaunseling kewangan dan bimbingan kepada pemohon pembiayaan/pinjaman yang tidak berjaya. Penasihat bertauliah kami akan meneliti semula profil perniagaan dan seterusnya memberi kaunseling, bimbingan dan nasihat perniagaan / kewangan supaya pemohon dapat memperbaiki kekurangan sedia ada dalam mendapatkan pembiayaan/pinjaman perniagaan.Kami berusaha untuk memastikan, anda sebagai
PKS yang memohon melalui platform imSME berjaya mendapatkan pembiayaan / pinjaman perniagaan sama ada daripada bank-bank yang terlibat mahupun institusi-institusi kewangan
alternatif yang lain.

Penasihat kewangan imSME akan membantu anda:
1. Menyemak semula permohonan yang tidak berjaya (kegagalan untuk mendapatkan produk yang sepadan / permohonan yang ditolak).
2. Menilai sebab ketidaksepadanan dan penolakan oleh bank yang mengambil bahagian.
3. Memberi kaunseling peribadi perihal:

a. Nasihat perniagaan dan asas kewangan (kepentingan mengekalkan rekod kewangan yang baik, cara untuk mengukuhkan pelan perniagaan dan lain-lain;
b. Memberi saranan kepada syarikat Peer-to-Peer (P2P) yang boleh memberikan pembiayaan alternatif
c. Cadangan Pembangunan Kapasiti yang melibatkan:

•  Perniagaan: model perniagaan dan pembangunan pelan perniagaan
•  Kewangan: simpan kira, kos, belanjawan, unjuran, aliran tunai
•  Kredit: kriteria penilaian kredit biasa
•  Pemasaran: produk / perkhidmatan, industri, segmen pelanggan, strategi

Penasihat kewangan imSME juga membantu menangani cabaran pembiayaan / pinjaman PKS dengan merujuk pemohon kepada program latihan yang sesuai.

Klik di sini untuk proses permohonan imSME.

As part of our continuous commitment to provide better service and customer experience, imSME will be on a planned system maintenance from

Friday 24th Jan 2020, 10.00pm until Saturday 25th Jan 2020, 11.59pm We apologise for the inconvenience. Thank you for your understanding and support.