Produk

Institusi Pembangunan Kewangan

Agrobank Micro Financing


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM1,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Agrobank Term Financing-i


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM10,000 – RM 5,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 10 Tahun

Mohon Sekarang

Bank Rakyat Mikro-i Individu (MIND)

Kemudahan pembiayaan Islam yang disediakan bagi tujuan modal kerja dan perbelanjaan modal. Produk ini mematuhi Syariah.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM1,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

BSN Micro

Kemudahan pembiayaan mikro yang disasarkan terhadap usahawan mikro tempatan dan individu yang menjalankan perniagaan sendiri.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM5,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

BSN Micro-i

Kemudahan pembiayaan mikro berdasarkan Syariah yang disasarkan terhadap usahawan mikro tempatan dan individu yang menjalankan perniagaan sendiri.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM5,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 tahun

Mohon Sekarang

Credit Guarantee Corporation BizMaju

Kemudahan pembiayaan yang disediakan untuk PKS yang telah beroperasi selama 1 tahun ke atas.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM50,000 – RM500,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Credit Guarantee Corporation BizMula-i

Kemudahan pembiayaan yang disediakan untuk syarikat-syarikat permulaan yang telah beroperasi tidak lebih daripada 4 tahun.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM30,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Credit Guarantee Corporation BizSME

Kemudahan pembiayaan yang disediakan untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang telah beroperasi selama 1 tahun ke atas.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM50,000 – RM500,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Credit Guarantee Corporation BizWanita-i


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM30,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Credit Guarantee Corporation TPUB-i

Kemudahan pembiayaan kontrak untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Bumiputera yang berjaya memperolehi projek/kontrak.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM50,000 – RM3,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Institusi Kewangan Konvensional

Affin Bank SMEmerge Start-Up Financing Scheme

Pembiayaan modal kerja sehingga RM 300,000


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
3 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Alliance Bank SME Express Loan

Pembiayaan modal kerja tanpa cagaran dengan kelulusan cepat


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM400,000

Tempoh Bayaran
3 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

AmBank BizGrowth


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM500,000 – RM2,500,000

Tempoh Bayaran
3 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

AmBank SME BizSolution Portfolio Guarantee


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM1,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

CIMB SJPP Government Guarantee Scheme COVID-19 (GGS Prihatin)

Dijamin oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP), skema ini memberikan bantuan kepada PKS yang terjejas oleh wabak COVID-19.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM500,000

Tempoh Bayaran
1 – 10 Tahun

Mohon Sekarang

Hong Leong Bank Business Cash Loan

Penyelesaian pembiayaan kepada SMEs untuk modal kerja tanpa cagaran.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM50,000 – RM400,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Maybank Micro Financing

Pakej pembiayaan berdasarkan Dana BNM (Dana Pembiayaan Mikro) yang membantu pelbagai keperluan perusahaan mikro.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM20,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Maybank RSME PGX

Pakej pembiayaan bagi menampung modal kerja peniagaan anda dengan menyediakan wang tunai pantas tanpa cagaran.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM50,000 – RM1,500,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Maybank Start-Up

Pakej pembiayaan bagi membantu syarikat permulaan dengan menyediakan wang tunai pantas tanpa cagaran.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM30,000 – RM150,000

Tempoh Bayaran
1 – 4 Tahun

Mohon Sekarang

Maybank Working Capital Guarantee Scheme (WCGS)

Pakej pembiayaan yang disesuaikan mengikut keperluan perniagaan anda.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM300,000 – RM5,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Public Bank PENJANA Tourism Financing Scheme


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Public Bank Portfolio Guarantee (PG)

Untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) setiap sektor mendapatkan akses kepada kemudahan pembiayaan.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM50,000 – RM1,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Public Bank SME Micro Enterprises Fund (MEF)

MEF disediakan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan mikro bagi usahawan mikro yang mempunyai perniagaan berdaya maju.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM3,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Public Bank Working Capital Guarantee Scheme 2 (WCGS2)

Untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) setiap sektor mendapatkan akses kepada kemudahan pembiayaan.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM5,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 9 Tahun

Mohon Sekarang

RHB PINTAS

Pinjaman perniagaan berjangka tanpa cagaran.


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM50,000 – RM500,000

Tempoh Bayaran
0.5 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Standard Chartered Bank Business Instalment Loan

Business Instalment Loan adalah pinjaman ansuran tanpa cagaran untuk memenuhi keperluan modal kerja anda


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM1,500,000

Tempoh Bayaran
1 -7 Tahun

Mohon Sekarang

UOB BizMoney

Dengan BizMoney, anda boleh meminjam sehingga RM1,000,000 tanpa cagaran pada kadar faedah yang berpatutan


Jumlah Pinjaman Jumlah Pinjaman
RM100,000 – RM1,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Institusi Kewangan Islam

Affin Islamic Bank SME Portfolio Guarantee-i

Pembiayaan modal kerja sehingga RM 1 juta yang dilindungi oleh jaminan CGC.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM100,000 – RM1,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Affin Islamic Bank SMEmerge-i Start-up Financing Scheme

Pembiayaan modal kerja sehingga RM 300,000


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM100,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
3 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

AmBank Islamic SME Biz Start-up i


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM30,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

AmBank Islamic BizGrowth (Islamic)


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM500,000 – RM2,500,000

Tempoh Bayaran
3 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Bank Islam Biz G.R.O.W


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM100,000 – RM2,500,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Bank Islam PENJANA Tourism Financing (PTF)


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM1,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Bank Muamalat Cashline-i (Tawarruq) [MCash]


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM500,000 – RM5,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Bank Muamalat Penjana Tourism


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM10,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Bank Muamalat Term Financing-i (Tawarruq)


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM500,000 – RM5,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Maybank Islamic Micro Financing-i

Pakej pembiayaan berdasarkan Dana BNM (Dana Pembiayaan Mikro) yang membantu pelbagai keperluan perusahaan mikro.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM20,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Maybank Islamic RSME PGX-i

Pakej pembiayaan bagi menampung modal kerja peniagaan anda dengan menyediakan wang tunai pantas tanpa cagaran.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM50,000 – RM1,500,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Maybank Islamic Working Capital Guarantee Scheme-i (WCGS)

Pakej pembiayaan yang disesuaikan mengikut keperluan perniagaan anda.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM300,000 – RM5,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Public Islamic Bank PENJANA Tourism Financing Scheme-i


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM100,000 – RM300,000

Tempoh Bayaran
1 – 7 Tahun

Mohon Sekarang

Public Islamic Bank SME Micro Enterprises Fund (MEF-i)

MEF ditubuhkan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan mikro bagi usahawan mikro yang mempunyai perniagaan berdaya maju.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM3,000 – RM50,000

Tempoh Bayaran
1 – 5 Tahun

Mohon Sekarang

Public Islamic Bank Working Capital Guarantee Scheme 2 (WCGS2-i)

Untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) setiap sektor mendapatkan akses kepada kemudahan pembiayaan.


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM100,000 – RM5,000,000

Tempoh Bayaran
1 – 9 Tahun

Mohon Sekarang

Standard CharteredSaadiq BizFinancing-i

BizFinancing-i adalah pembiayaan ansuran tanpa cagaran untuk memenuhi keperluan modal kerja anda


Jumlah Pembiayaan Jumlah Pembiayaan
RM100,000 – RM1,500,000

Tempoh Bayaran
1 -7 Tahun

Mohon Sekarang