Soalan Lazim imSME

1. Apakah imSME?

imSME ialah sebuah platform rujukan atas talian yang khusus untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana (lebih dikenali sebagai PKS di Malaysia) yang sedang berusaha untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank yang terlibat. Berdasarkan kepada maklumat dan keperluan pinjaman/pembiayaan PKS, imSME akan memadankan PKS yang berkenaan kepada bank-bank yang mengambil bahagian dalam imSME, untuk pertimbangan yang selanjutnya.

Sekiranya tiada padanan pakej pinjaman/pembiayaan yang bersesuaian, PKS akan dirujuk kepada Pasukan Penasihat Kewangan imSME yang kemudiannya akan membimbing mereka dalam usaha membina kapasiti perniagaaan agar pinjaman/pembiayaan yang diperlukan untuk perniagaan mereka dapat diperoleh.

2. Siapakah golongan sasaran imSME?

imSME diwujudkan untuk membantu atau memudahkan pencarian berhubung dengan pinjaman/pembiayaan atau bantuan untuk PKS Malaysia.

3. Apakah definisi PKS?

Definisi PKS ditentukan mengikut dua kriteria iaitu kategori jumlah jualan tahunan dan bilangan pekerja sepenuh masa.

Kedua-dua kriteria ini kemudiannya dibezakan mengikut sektor (pembuatan atau perkhidmatan dan sektor-sektor lain) seperti yang tertera di dalam jadual di bawah:

Sektor Mikro Kecil Sederhana
Pembuatan Jualan tahunan kurang daripada RM300,000
ATAU
Bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang
Jualan tahunan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta
ATAU
Bilangan pekerja sepenuh masa daripada 5 hingga kurang daripada 75 orang
Jualan tahunan daripada RM15 juta hingga tidak melebihi RM50 juta
ATAU
Bilangan pekerja sepenuh masa dari 75 hingga tidak melebihi 200 orang
Perkhidmatan dan Sektor Lain Jualan tahunan kurang daripada RM300,000
ATAU
Bilangan pekerja sepenuh masa kurang daripada 5 orang
Jualan tahunan daripada RM300,000 hingga kurang daripada RM3 juta
ATAU
Bilangan pekerja sepenuh masa dari 5 hingga kurang daripada 30 orang
Jualan tahunan daripada RM3 juta sehingga tidak melebihi RM20 juta
ATAU
Bilangan pekerja sepenuh masa dari 30 hingga tidak melebihi 75 orang

Nota:

Jika sesuatu perniagaan memenuhi salah satu kriteria di seluruh saiz operasi yang berbeza, maka saiz yang lebih kecil akan diambilkira. Sebagai contoh, jika jumlah jualan firma jatuh di bawah perusahaan mikro tetapi bilangan pekerja jatuh di bawah kecil, perniagaan tersebut akan dianggap sebagai perusahaan mikro.

4. Bolehkah imSME diakses menggunakan komputer/komputer riba, tablet dan telefon mudah-alih?

Ya, imSME boleh diakses dengan menggunakan sebarang peranti yang dapat menyambung ke WiFi atau data mudah alih dengan pelayar web Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox dan lain-lain.

5. Adakah laman web ini tersedia untuk dilayari sepanjang 24 jam?

Ya, laman web ini tersedia untuk dilayari sepanjang 24 jam setiap hari. Walau bagaimanapun, kami tidak dapat memberi perkhidmatan padanan produk dari pukul 5 pagi sehingga 7 pagi kerana kerja-kerja penyelenggaraan berjadual harian akan dijalankan dalam tempoh masa tersebut.

6. Bagaimanakah imSME berfungsi?

Pada asasnya, imSME berfungsi seperti berikut:

(i) Pemohon PKS akan menggunakan kalkulator pinjaman/pembiayaan PKS untuk mendapatkan anggaran bilangan produk pinjaman/ pembiayaan yang boleh dipohon berdasarkan jumlah pinjaman/ pembiayaan dan tempoh pembayaran yang mampu dibuat.

Langkah 1 – Pemohon dikehendaki mengisi maklumat pinjaman/ pembiayaan

Tujuan pembiayaan/ pinjaman

Memilih sama ada modal kerja atau pembiayaan kontrak.

a)Modal Kerja merupakan jumlah dana yang diperlukan bagi membiayai operasi harian.

b) Pembiayaan Kontrak adalah untuk kontraktor yang berjaya mendapatkan projek atau kontrak daripada agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan atau syarikat swasta, dan kini memerlukan bantuan pinjaman.

Jumlah Pembiayaan

Isikan jumlah pinjaman/ pembiayaan yang akan dipinjam.

Tempoh Pembayaran Pinjaman

Isikan tempoh pembayaran pinjaman/ pembiayaan yang mampu dibuat.

Jenis Syarikat

Pilih jenis perniagaan, contohnya, Perniagaan Milikan Tunggal, Perkongsian, Perkongsian Liabiliti Terhad, Sendirian Berhad (Sdn Bhd), Badan Profesional dan Individu (lesen perniagaan daripada Majlis Perbandaran).

Sila rujuk Soalan #17 untuk penjelasan lebih lanjut mengenai jenis syarikat.

Produk Pembiayaan Patuh Syariah

Pilih sama ada Ya atau Tidak.

Produk Pembiayaan Patuh Syariah adalah berlandaskan undang-undang Islam, yang juga dikenali sebagai undang-undang Syariah.

(ii) Setelah terdapat padanan untuk produk pinjaman/ pembiayaan yang bersesuaian, pemohon perlu menekan butang ‘mohon sekarang’. Di skrin yang seterusnya, pemohon dikehendaki memberi maklumat lebih lanjut mengenai perniagaan mereka.

Langkah 2: Pemohon dikehendaki mengisi maklumat Perniagaan

Sektor Perniagaan

Pilih sektor perniagaan, contohnya, Perdagangan Borong & Runcit, Restoran & Hotel, Kewangan, Insurans, Hartanah & Perkhidmatan Perniagaan, Pembuatan dan lain-lain.

Sila rujuk Soalan #18 untuk penjelasan lanjut mengenai sektor perniagaan.

Operasi Perniagaan

Pilih tempoh operasi perniagaan anda.

Keuntungan Perniagaan

Pilih bilangan tahun semasa perniagaan anda beruntung.

Modal Berbayar (untuk Sdn Bhd sahaja)

Modal berbayar merujuk kepada jumlah dana/ modal yang dimasukkan ke dalam syarikat oleh para Pemegang Saham.

Jumlah Jualan Tahunan

Pendapatan tahunan yang telah dicatatkan oleh syarikat daripada penjualan produk atau perkhidmatannya pada tahun sebelumnya.

Keuntungan Sebelum Faedah dan Cukai (PBIT)

Jumlah keuntungan perniagaan sebelum dikenakan faedah dan cukai.

Jumlah ansuran bulanan

Jumlah bayaran bulanan tetap yang dibuat oleh perniagaan.

Umur Pengarah

Umur pengarah syarikat

Bilangan pekerja

Bilangan pekerja sepenuh masa

Status Perniagaan Bumiputera

Pilih sama ada Ya atau Tidak.

Status Perniagaan Bumiputera merujuk kepada syarikat-syarikat dengan pegangan saham sekurang-kurangnya 51% oleh Bumiputera.

(iii) Seterusnya, pemohon diwajibkan untuk menjawab beberapa soalan mudah bagi proses pengesahan identiti. Ini adalah usaha berterusan kami, bagi mengelakkan sebarang penipuan berkenaan profil pemohon dan syarikat.

Langkah 3 – Pemohon dikehendaki mengisi laman pendaftaran atau log masuk

A. Butiran Perniagaan

Entiti Perniagaan

Entiti Perniagaan akan dipilih secara automatik berdasarkan maklumat yang dicipta sebelumnya di Langkah 1. (Jenis Syarikat).

No. Pendaftaran Perniagaan

Nombor Pendaftaran Perniagaan adalah seperti dalam pendaftaran SSM. Petak ini akan dikosongkan bagi individu yang mempunyai lesen perniagaan dari Majlis Perbandaran.

Nama Perniagaan

Nama perniagaan adalah seperti dalam pendaftaran SSM atau pendaftaran Majlis Perbandaran (Individu).

B. Butiran Pemohon

Nama Penuh

Nama penuh seperti dalam kad pengenalan (MyKad).

Nombor Pengenalan Baru

Nombor MyKad baru (12 digit).

Nombor Telefon Mudah Alih

Nombor telefon mudah alih peribadi.

Kod pengesahan atau ‘One Time Password’ yang akan dihantar ke nombor telefon mudah alih yang dinyatakan di atas.

Emel

Alamat e-mel peribadi/ pejabat.

C. Butiran Log Masuk

Nama Pengguna

Bagi Perniagaan, nama pengguna akan dicipta secara automatik mengikut No. Pendaftaran Perniagaan.

Bagi Individu dengan lesen perniagaan, nama pengguna akan dicipta secara automatik mengikut nombor kad pengenalan baru.

Kata Laluan dan taip semula kata laluan

Kata laluan yang mempunyai minima enam (6) huruf, mengandungi minima satu (1) HURUF BESAR, satu (1) huruf kecil dan satu (1) nombor.

(iv) Sekiranya pemohon berjaya menjawab kesemua soalan dengan betul, mereka akan dipaparkan dengan senarai pakej pinjaman/ pembiayaan, berdasarkan jumlah dan tempoh pinjaman yang telah dinyatakan dan juga maklumat peniagaan yang diberi. Pemohon kemudiannya akan dibenarkan untuk memilih tidak lebih daripada tiga (3) pakej dari senarai tersebut.

(v) Berdasarkan pilihan pemohon, pihak bank yang berkaitan akan menghubungi pemohon dalam tempoh satu (1) atau dua (2) hari bekerja.

(vi) Sekiranya tiada pakej pinjaman/ pembiayaan yang bersesuaian, pemohon akan dirujuk kepada Pasukan Penasihat Kewangan imSME untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan yang selanjutnya.

7. Apakah produk yang ditawarkan oleh imSME?

Setakat ini, imSME hanya menawarkan produk pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan. Walau bagaimanapun, produk pinjaman/pembiayaan yang lain akan ditawarkan pada masa yang akan datang.

8. Apakah One-Time Password (OTP)?

OTP ialah kata laluan yang digunakan sekali sahaja bagi sesi log masuk dan ianya akan dihantar kepada nombor telefon mudah alih yang didaftarkan semasa pendaftaran.

9. Perlukah peniaga PKS membayar yuran untuk memohon imSME?

Tidak. PKS tidak perlu membayar apa-apa yuran untuk menggunakan imSME.

10. Apakah maklumat yang perlu dikemukakan oleh PKS semasa menggunakan imSME?

PKS perlu mengemukakan maklumat asas peribadi dan perniagaan supaya imSME dapat mencadangkan pakej pinjaman/pembiayaan yang bersesuaian berdasarkan maklumat yang diberikan. Contoh maklumat yang diperlukan adalah seperti berikut: nama penuh PKS, nombor kad pengenalan, sektor aktiviti perniagaan, jumlah pinjaman/pembiayaan yang diperlukan, tempoh pembayaran pinjaman/pembiayaan yang mampu dibuat, tujuan pinjaman/pembiayaan (modal kerja, atau pembiayaan kontrak), nombor pendaftaran perniagaan dan maklumat asas kewangan perniagaan.

11. Adakah imSME terbuka kepada PKS warganegara lain?

Tidak. imSME hanya terbuka kepada golongan PKS warganegara Malaysia sahaja.

12. Adakah imSME merupakan sebuah platform pemprosesan lurus (Straight Through Processing) bagi permohonan pinjaman?

Tidak. imSME merupakan platfom padanan atas talian untuk membantu PKS dalam mengenal pasti pakej bank yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan perniagaan mereka. Setiap padanan yang berjaya akan dirujuk kepada bank, berdasarkan pilihan produk PKS. Bank-bank ini kemudiannya akan menghubungi PKS untuk memulakan proses permohonan pinjaman/pembiayaan, selaras dengan polisi Kenali Pelanggan Anda (KYC) bank masing-masing.

13. Berapa lamakah masa yang diperlukan oleh bank untuk menghubungi PKS selepas permohonan dibuat?

Selepas PKS mengemukakan permohonan, bank akan mengambil masa satu (1) hingga dua (2) hari bekerja untuk menghubungi mereka.

14. Apakah yang akan berlaku sekiranya tiada padanan pinjaman/pembiayaan dipaparkan bagi PKS?

Sekiranya tiada padanan yang bersesuaian, Pasukan Penasihat Kewangan imSME akan menghubungi PKS dan menyediakan senarai agensi yang menyediakan kaunseling kewangan dan bimbingan perniagaan yang komprehensif untuk mereka.

15. Apakah faktor yang menyebabkan tiada padanan dipaparkan bagi pakej pinjaman/pembiayaan?

Situasi ini mungkin berlaku  kerana tiada produk bank yang bersesuaian dengan keperluan PKS tersebut.

16. Bolehkah PKS terus menggunakan imSME untuk mencari padanan lain jika produk yang dipilih sebelumnya tidak berjaya?

Ya, PKS dapat mengakses imSME  menggunakan profil pengguna yang dicipta sebelumnya. PKS perlu mengisi maklumat yang diperlukan dalam soalan No. 6.

17. Pada “Jenis Perniagaan,” yang manakah perlu dipilih oleh PKS?

Jadual berikut adalah untuk rujukan sahaja.

Jenis Perniagaan

Definisi

Perniagaan Milik Tunggal

Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang pedagang/ pemilik.

Perkongsian

Perniagaan dimiliki oleh dua orang atau lebih dan tidak melebihi 20 rakan kongsi.

Perkongsian Liabiliti Terhad

Perniagaan yang menawarkan ciri-ciri hibrid di antara perkongsian konvensional dan syarikat. Ciri-ciri istimewanya adalah sama seperti perkongsian konvensional dari segi fleksibiliti dalam pentadbirannya dan sama seperti syarikat dari segi liabiliti terhad ke atas rakan kongsinya.

Sendirian Berhad (Sdn Bhd)

Syarikat boleh ditubuhkan oleh atau mempunyai seorang anggota dan anggota tunggal tersebut boleh juga menjadi pengarah tunggal.

Individu (dengan lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan)

Perniagaan dibenarkan oleh undang-undang dan ditadbirkan oleh pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan.

18. Apakah contoh-contoh sektor perniagaan dan/atau jenis aktiviti perniagaan PKS yang dibenarkan untuk memohon melalui imSME?

Jadual berikut ialah contoh sektor perniagaan dan jenis aktiviti perniagaan PKS yang boleh dirujuk (nota: senarai ini adalah sebagai rujukan dan tidak merangkumi semua jenis sektor perniagaan dan jenis aktiviti perniagaan PKS di Malaysia ).

Sektor Perniagaan PKS

Contoh Aktiviti Perniagaan

Perdagangan Jual Borong & Runcit & Restoran & Hotel Perdagangan jual borong, jual runcit dan pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal dan lain-lain.
Perkhidmatan Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perniagaan Aktiviti perkhidmatan kewangan, insurans/ takaful, insurans semula/ takaful semula dan pencen; aktiviti kepada perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan hartanah dan lain-lain.
Pembuatan Pembuatan produk makanan, minuman, tekstil, peralatan elektronik, perabot dan lain-lain.
Pengangkutan, Penyimpanan dan Perhubungan Pengangkutan air, pengangkutan darat dan pengangkutan melalui saliran paip, pengangkutan udara, penggudangan dan akitiviti sokongan untuk pengangkutan, aktiviti pos dan kurier dan lain-lain.
Pembinaan Pembinaan bangunan, kejuruteraan sivil, aktiviti pembinaan khusus, dan lain-lain.
Perkhidmatan Masyarakat, Sosial & Persendirian Pendidikan, perkhidmatan rekreasi, perubatan, pergigian dan lain-lain perkhidmatan kesihatan dan veterinar, perkhidmatan persendirian dan lain-lain.
Pertanian, Pemburuan, Perhutanan & Perikanan Pengeluaran tanaman dan ternakan, pemburuan dan aktviti perkhidmatan berkaitan, perhutanan dan pembalakan, perikanan dan akuakultur, dan lain-lain.
Elektrik, Gas & Air Bekalan elektrik, gas, wap dan penyaman udara, aktiviti pengumpulan air, rawatan dan pembekalan, pembetungan, pengurusan sisa, aktiviti rawatan dan pelupusan; aktiviti pemulihan bekalan, aktiviti pemulihan dan perkhidmatan pengurusan sisa, dan lain-lain.
Perlombongan & Kuari Perlombongan batu arang dan lignit, pengekstrakan petroleum mentah dan gas asli, perlombongan bijih logam, aktiviti perkhidmatan sokongan perlombongan, dan lain-lain.
Perkhidmatan Lain Sebarang perkhidmatan yang dianggap sebagai aktiviti perniagaan yang sah, dan lain-lain.

19. Apakah tempoh masa yang diperlukan untuk permohonan pinjaman/pembiayaan diluluskan dan disalurkan?

Tempoh masa atau Average Turnaround Time (TAT) akan ditunjukkan dalam halaman padanan produk. TAT merujuk kepada masa penyerahan permohonan pinjaman/pembiayaan dengan dokumen yang lengkap kepada bank sehingga ke peringkat penyaluran pinjaman/pembiayaan kepada pemohon. Tempoh yang diambil  akan berbeza bagi setiap produk pinjaman/pembiayaan yang ditawarkan oleh bank.

20. Jika tiada padanan pinjaman/pembiayaan didapati walaupun selepas mencuba lagi untuk produk yang lain, apakah tindakan PKS seterusnya?

Sekiranya PKS tidak mendapat padanan produk pinjaman/pembiayaan yang bersesuaian, Pasukan Penasihat Kewangan imSME akan menghubungi PKS.

21. Adakah terdapat had kawalan yang tertentu bagi menggunakan imSME?

Tiada had kawalan bagi PKS dalam mengakses imSME.

22. Mengapakah imSME memerlukan maklumat peribadi dan kewangan?

imSME memerlukan maklumat asas kewangan PKS untuk tujuan pengesahan.

23. Apakah tindakan pemohon sekiranya terlupa kata laluan?

Pemohon boleh klik “lupa kata laluan” pada halaman Log masuk/Daftar dan isikan maklumat yang diperlukan untuk penetapan semula kata laluan.

24. Apakah tindakan pemohon jika akaun pemohon telah dikunci akibat kata laluan yang salah dimasukkan?

Pemohon boleh menghubungi Pusat Panggilan imSME di talian 03-7880 0088 ataupun menghantar e-mel ke imsme@cgc.com.my untuk menetapkan semula kata laluan.

25. Pemohon boleh menghubungi pihak mana sekiranya mereka memerlukan sebarang bantuan?

Pemohon boleh menghubungi Pusat Panggilan imSME di talian 03-7880 0088 ataupun menghantar e-mel ke imsme@cgc.com.my untuk sebarang bantuan.

26. Apakah maksud “Status” yang dipaparkan pada skrin setelah produk yang dipilih oleh PKS telah berjaya dihantar?

Status

Keterangan

Dirujuk

Permohonan anda telah dirujuk kepada bank yang anda pilih

Dicadangkan

Permohonan anda telah dicadangkan kepada Pasukan Penasihat Kewangan imSME atau agensi

Rujukan kepada Agensi

Permohonan anda masih diproses dan belum dirujuk kepada agensi

Dihubungi

Agensi telah menghubungi anda

Penyerahan Permohonan

Permohonan anda masih berada di peringkat permohonan/ penyerahan dokumen

Kelulusan

Permohonan anda masih menunggu kelulusan/keputusan daripada bank

Penerimaan Pelanggan

Permohonan anda telah diluluskan oleh bank dan masih menunggu penerimaan anda

Penyaluran

Permohonan anda masih menunggu penyaluran

Penyaluran Diselesaikan

Permohonan telah disalurkan kepada PKS

Ditolak

Permohonan anda telah ditolak oleh bank

PKS Menolak

Permohonan yang ditawarkan telah ditolak oleh peniaga PKS

Dibatalkan

Permohonan anda telah dibatalkan

Tidak Dapat Dihubungi

Bank/ Pasukan Penasihat Kewangan imSME/Agensi tidak dapat menghubungi anda melalui nombor telefon yang diberikan

Tindakan Susulan (3 bulan)

Agensi akan melaksanakan tindakan susulan dalam tempoh 3 bulan untuk anda

Tindakan Susulan (6 bulan)

Agensi akan melaksanakan tindakan susulan dalam tempoh 6 bulan untuk anda

Tindakan Susulan (12 bulan)

Agensi akan melaksanakan tindakan susulan dalam tempoh 12 bulan untuk anda

Tindakan Susulan PKS dilengkapkan

Agensi telah menyiapkan tindakan susulan dalam tempoh 12 bulan untuk anda

PKS Tidak Berminat

Anda tidak lagi berminat untuk meneruskan permohonan ini